Ticaret Hukuku


Ticaret ve Şirketler Hukuku Dava biriminde görev alan deneyimli ve uzman hukukçu kadrosuyla; sözleşmeler, kuruluşlar...

Devamı

 Aile Hukuku


Medeni Hukuk Şahsın hukukuna ilişkin; kişilik haklarına yapılan saldırıların sona erdirilmesi ile bu saldırılardan ileri gelen...

Devamı

 Gayrimenkul Hukuku


Gayrimenkul Hukuku İzaleyi şuyu (ortaklığın giderilmesi) davalarının, Kat Mülkiyeti Kanunu ’ndan doğan davaların...

Devamı

 İş ve Sosyal Güvenlik


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş hukukundan doğan menfaatlerinin korunması adına her türlü hukuki girişimin...

Devamı

Globalleşen dünyada, meydana gelen yeniliklere paralel olarak toplumun hukuk ve düzen alanındaki ihtiyaç ve ihtilafları da hızla değişmektedir. Bu değişim içinde avukatlık ve hukuk danışmanlığının sadece ihtilafları çözmek değil, aynı zamanda anlaşmazlıkların oluşmasını engellemek olduğu inancıyla, genç, dinamik ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan ve kurulduğu günden bu yana hızla... Devamı