aile-hukuku

Medeni Hukuk Şahsın hukukuna ilişkin; kişilik haklarına yapılan saldırıların sona erdirilmesi ile bu saldırılardan ileri gelen maddi ve manevi zararların tazmini talepli davaların, aile hukukuna ilişkin; boşanma, nesep ilişkisinin kurulması, nesebin reddi, velayet, vesayet ve nafaka davalarının, miras hukukuna ilişkin; miras sözleşmesi hazırlanması, veraset ilamı alınması, miras tasfiyesinin gerçekleştirilmesi ve miras sebebiyle istihkak davası açılması gibi hukuki işlemlerin ve malvarlığı hukukuna ilişkin; her türlü alacak ve tazminat davalarının takibinin yapıldığı İstiklal Hukuk Bürosu’nda müvekkil menfaatini üst düzeyde gözeten bir anlayışla hareket edilmektedir.