bilisim-hukuku

Bilişim Hukuku Uzmanı; Teknoloji alanında her tür gelişmenin hukuki ve sosyal risklerini öngörme, iş, eğitim, medya, ticaret gibi internet teknolojilerine paralel dönüşmüş yeni çalışma modellerini hukuksal anlamda kurgulama ve bu alanda çıkması muhtemel hukuksal uyuşmazlıkları öncelikle önleme ve çözme aşamalarında hayati bir önem taşımakla birlikte ne yazıkki bu alanda yetişmiş insan gücü açısından büyük bir eksiklik söz konusu. Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanan son gelişmeler Bilişim hukuku alanında yetişmiş insan kaynağına duyulan ihtiyacı daha da gözler önüne sermiş durumda.

5651 Sayılı Yasaya Göre İnternete Erişim Ve Engellenmesi
Kişisel Verilere İlişkin Suçlar
Uluslararası Alanda İnternet Alan Adlarının Korunması
Kişisel Verilerin Özel Hukuk Açısından Korunması
İnternet Aracılığı ile Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması