gayrimenkul

Gayrimenkul Hukuku İzaleyi şuyu (ortaklığın giderilmesi) davalarının, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan davaların, taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinden ileri gelen tescil davalarının ve taşınmaz ipoteğini konu edinen her türlü hukuk davasının takibinin yapıldığı ve aynı zamanda müvekkilimiz olan gerçek ve /veya tüzel kişilerin tapu daireleri nezdindeki her türlü alım–satım akitlerinin,taşınmazları üzerindeki ayni hak tesislerinin gerçekleştirildiği İstiklal Hukuk Bürosu ’ nda gayrimenkul hukuku alanındaki hemen her türlü talebe cevap verilmeye çalışılmaktadır.