is-ve-sosyal-guvenlik

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş hukukundan doğan menfaatlerinin korunması adına her türlü hukuki girişimin gerçekleştirildiği İstiklal Hukuk Bürosu’ nda; işe iade davaların,iş kazasından ileri gelen alacak ve tazminat davalarının, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai alacağı v.b. işçilik haklarının konu edildiği davaların ve işverenler aleyhine açılmış olan iş hukukuna ilişkin davalarının, işveren vekili sıfatıyla,takibi gerçekleştirilmektedir.