sirketler-hukuku

Yerli yabancı sermayeli şirket kuruluşları
Yabancı sermaye transferi
Yatırım teşvikleri
Ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması
Genel kurul ve yönetim kurulu işlemleri
Tasfiye
Bürokratik işlemler ve başvurular
İrtibat büroları ve şube kuruluşları
Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler
Sermaye artırımı ya da indirimi
Menkül kıymetlerin yönetimi ve edinimi
Portföy yönetimi
Şirket alım satımı