tazminat

TAZMİNAT VE SORUMLULUK HUKUKU
Trafik Kazası nedeniyle talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza yargılaması
Her türlü haksız fiil nedeniyle talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza yargılamas
ı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Sürekli İşgöremezlik, Geçici İşgöremezlik ve Efor Kaybı