ticaret-hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku Dava biriminde görev alan deneyimli ve uzman hukukçu kadrosuyla; sözleşmeler, kuruluşlar, ticari görüşmeler ve uzlaştırma faaliyetleri,şirketlerle ilgili her türlü ihtilafın sulh yada dava yoluyla çözümlenmesi, şirketlerin her türlü iş davalarının takibi ile ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanlarında kuruluşlara hukuki müşavirlik hizmetleri verilmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren İstiklal Hukuk Bürosu müvekkillerinin bahse konu alanlarla ilgili her türlü beklentilerine eksiksiz bir şekilde karşılık vermektedir.

- Mal Alım Satım Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Joint Venture Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Ortak Yatırım Girişim Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Franchise Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Acenta Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Kredi Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Lisans Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- İş Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Haksız Rekabet Uygulamaları
- Çek, Senet, Poliçe Uyuşmazlıkları
- Kurumsal Yeniden Yapılandırma
- Deniz Ticaret Hukuku