urist-01

İstiklal Hukuk Ve Danışmanlığın hukuk algılayışını, çıkmış uyuşmazlıkların çözümünden ziyade, uyuşmazlık çıkması muhtemel konularda önceden tedbir alarak “koruyucu hukukçuluk” hizmeti verme şeklinde yürütmektedir.

Buna rağmen, mahkemeye intikal etmiş uyuşmazlıklarda da davasını titizlikle takip etmeyi ve güçlü kadrosu ile hizmet sunmayı ilke edinmiştir.